Young Ambassador Award

Young Ambassador Award

Update :19 januari 2023

De LIONS Young Ambassador Award-competitie

Waarom dit initiatief?

Ongeren komen vaak in de media vanwege hun problemen, hun soms onverantwoorde houding of egoïstisch gedrag. Dit beeld kan op geen enkele manier worden veralgemeend.
Inderdaad, veel jonge mensen verdienen het echt, zonder ooit in de schijnwerpers te staan.

Doelen

Dit nieuwe initiatief wil juist verdienstelijke jongeren ontdekken, stimuleren en belonen voor hun constructieve en sociale benadering.

Wie kan deelnemen?

ionsclubs mogen één of meerdere kandidaten voordragen. Lionsclubs dienen case(s) in (maximaal 3) via clubjeugdleider

Wijkprijs: 500€ 300€ 200€

crayon

Er wordt aandacht besteed aan het prijzenswaardige en belangeloze karakter van de jongere of groep jongeren. De impact op de mensen om hen heen, hun gemeenschap, hun school, groepen jongeren, enz. Ook wordt rekening gehouden met het langetermijnkarakter van het project (duurzaamheid) en het initiatief van de jongere (leiderschap).

Samenstelling van de commissie

Meer weten?