Jeugd

Jeugd

De jeugdcommissies hebben twee doelstellingen:

De eerste is het eren van jongeren: hun talenten in wording, hun natuurlijke dynamiek en hun creativiteit die het leven met open armen ontvangt. 

De tweede is het verspreiden van de grote waarden en kenmerken die het Lionisme verdedigt: altruïsme, ethiek, vrijgevigheid, leifdadigheid, vriendschap, betrokkenheid, … in de harten van de jongeren 

crayon

Leren zichzelf te overtreffen, de eigen talenten te durven laten gelden en ze positief te gebruiken en tenslotte om zich op een intelligente manier, met hart en ziel, ten dienste te stellen van hen die het meest nodig hebben.  

Meer weten?