Downloads Ter Ondersteuning

Downloads ter ondersteuning

Update :29 november 2022

Voor iedereen

WAT IS DE LIONS VERENIGING ?
All about Lionsdownload
TOEGANG TOT DE LIONS OPLEIDINGENGuide-LLC-Accessdownload
EEN VIDEOCONFERENTIE ORGANISERENComment-organiser-une-bonne-visioconferencedownload
WAT BETEKENT GAT?Global Action Teamdownload
LCIF OPLEIDINGLCIF  Clubs coordinatorsdownload
SPREKEN IN HET OPENBAAROsez prendre la paroledownload
WORD OPLEIDINGWorddownload
EXCEL OPLEIDINGCours Excel 2013download
POWERPOINT OPLEIDINGPowerpoint 2013download
ERKEND LIONS GUIDE OPLEIDINGFormation 2020-2021download

Nieuwe leden

TRAINING VOOR ONZE NIEUWE LIONS-VRIENDEN Oriëntatie voor onze nieuwe Lions leden download

Club secretaris

E-BOOK VOOR CLUB SECRETARISE-BOOK-secretaireFRdownload
TUTORIAAL NIEUW LIDTuto-Enregistrement-dun-nouveau-membredownload
TUTORIAL LID TRANSFERTTuto-transfert-de-membredownload
CLUB SECRETARIS
Secrétaire de clubdownload
TUTORIAAL LOOPBAAN VAN SECRETARIS OF PENNINGMEESTERTuto-Le-parcours-du-secrétaire-ou-du-trésorierdownload

Club penningmeester

E-BOOK VOOR PENNINGMEESTEREBook trésorierdownload
HOOFDZAKEN VAN DE PENNINGMEESTERClub-Treasurer-best-practicedownload

 

Club voorzitter

E-BOOK VOOR CLUB VOORZITTER EBook-du-président-de-club_fr download
VOORSTELLING VOOR CLUB VOORZITTER Présidents-de-club-club-voorzitters download

Zone voorzitter

E-BOOK VOOR ZONE VOORZITTER EBook-président-de-zone download
VOORBEREIDING VAN HET RAADGEVEND COMITE VAN DE GOUVERNEUR Modèle-réunion-CCG-FR download
ROLLEN VAN DE ZONE VOORZITTER Rôles du PZ download
ZONEVOORZITTER ALS CONSULENT VAND DE CLUB clubconsultant download
ZONEPRESIDENT EN COMMUNICATIE communication download
DOELSTELLINGEN EN PLANNING VAN DE ZONEPRESIDENT goalsetting download