Special Olympics

Special Olympics

Update :17 oktober 2023

Lions steunen Special Olympics

Al vele jaren steunt Lions op een actieve wijze Special Olympics.

In België is het Lions Multiple District 112 Belgium sinds 2003 betrokken bij het “Healthy Athletes Program” (HAP).

Ze hebben samen met Special Olympics dit programma opgezet en jaarlijks ondersteunen ze dit gezondheidsprogramma zowel financieel als met talrijke vrijwilligers.

Door de jaren groeide deze samenwerking met Special Olympics België uit tot een ‘Gold sponsor’ niveau.

Om deze betrokkenheid op een duurzame wijze verder te zetten, heeft het Multiple District 112 Belgium sinds 2017 een nationale commissie/werkgroep opgericht.

Special Olympics België maakt in 2020 het gezondheidsprogramma tot één van haar speerpunten en onderschrijft er volgende doelstellingen voor, die ook de nationale commissie/werkgroep als haar opdracht beschouwt:

  1. Gratis en vrijblijvende gezondheidsscreenings (blijven) aanbieden aan de atleten
  2. Opleiden van professionals en studenten in het omgaan met mensen met verstandelijke beperking
  3. Beleidsverantwoordelijken aanspreken om de gezondheidsvoorzieningen aan te passen aan de specifieke noden van mensen met een verstandelijke beperking
  4. Sensibiliseringscampagnes over veranderingen in gezondheidszorg met als einddoel : inclusie en gelijke behandeling van mensen met een verstandelijke beperking.

Wat is het einddoel?​

Crayon

In de eerste plaats binnen alle aspecten van onze samenleving, maar in het bijzonder in de gezondheidszorg.

Samenstelling van de commissie

Gris

Coördinator
Gaétane Dieryck

Meer weten?