Leo clubs

Leo Clubs

Update :16 november 2022

LEO CLUB

LEO Clubs bieden jongeren kansen om zich te ontwikkelen en bij te dragen, individueel en collectief, als verantwoordelijke leden van de lokale, nationale en internationale gemeenschap.

Leo’s zijn in de eerste plaats vrienden; het zijn jonge mensen tussen 18 en 30 jaar die zich verenigen in Leo clubs over heel België om zich samen in te zetten voor anderen.

Dat is wat hen bindt: zich op onbaatzuchtige wijze inzetten voor de samenleving door vrijwilligerswerk te combineren met financiering voor de verwezenlijking van lokale sociale projecten.

Of ze nu verbonden zijn aan een school of in de gemeenschap gevestigd zijn, LEO-clubs bieden hun leden de vriendschap en persoonlijke ontwikkeling die voortkomen uit deelname aan sociale projecten, evenementen en leiderschapsontwikkelings activiteiten.

Jongeren die lid worden van een LEO-club hebben plezier, maken nieuwe vrienden en ontdekken de voldoening van het helpen van anderen.

Verantwoordelijke voor het DISTRICT 112C:

Jean Cambier

LC Bruxelles St.Hubert