Privacybeleid

De VZW van de Lions Clubs van het District 112C baat de  Website uit van www.lions112c.org

Deze pagina informeert jullie aangaande  onze politiek betreffende de inzameling , het gebruik en de verspreiding  van persoonlijke informaties wanneer jullie onze diensten gebruiken.

Wij zullen jullie informatie met niemand noch gebruiken , noch delen  behalve in de gevallen die in deze huidige vertrouwelijkheidspolitiek worden beschreven .

Wij gebruiken jullie persoonlijke informaties om onze diensten te verbeteren en te bevoorraden. Door deze diensten te gebruiken aanvaarden jullie de inzameling en het gebruik ervan , conform deze politiek. Behoudens tegenstrijdige aanwijzing in deze huidige vertrouwelijkheidspolitiek, hebben de gebruikte termen ervan dezelfde betekenis dan in onze algemene gebruiksvoorwaarden, toegankelijk op de pagina .

Inzameling en gebruik van de informaties

Bij het gebruik van onze diensten,kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te bezorgen die gebruikt kunnen worden om om jullie te contacteren of te identificeren. De persoonlijke identificeerbare informatie (« Persoonlijke informaties ») kunnen inhouden , zonder zich daartoe te beperken :

Naam

Elektronisch adres

Het bijhouden van de gegevens

Wij verzamelen de informaties die uw navigator zend telkens  jullie onze diensten bezoeken (« Journaalgegevens »). Deze journaalgegevens kunnen informaties inhouden zoals het IP (Internet Protocol) adres van uw computer, het type van navigator , de versie van de navigator, de paginas van onze diensten die jullie bezoeken  , het uur en de data van jullie bezoeken, de tijd die jullie op deze paginas spenderen en andere statistische gegevens .

Google, als derde leverancier, gebruikt cookies om aankondigingen te publiceren op onze diensten.

Cookies

De cookies zijn bestanden die een kleine hoeveelheid gegevens bevatten, die een enkelvoudige anonieme identifiant kunnen inhouden. De cookies worden naar jullie navigator gestuurd vanuit een website en op de harde schijf van jullie computer  gestockeerd .

Wij gebruiken de « cookies » om informaties te verzamelen. Jullie kunnen aan jullie navigator vragen om alle cookies te weigeren of om aan te duiden wanneer een ccokie wordt verstuurd  . Indien jullie echter de cookies niet aanvaarden , zullen jullie misschien enkele delen van onze diensten niet kunnen gebruiken.

De leveranciers van de diensten

Wij kunnen derde vennootschappen of particulieren gebruiken om onze diensten te vergemakkelijken  , om de diensten in jullie naam te verichten, om diensten verbonden aan de diensten uit te voeren of om ons de wijze waarop onze diensten worden gebruikt te helpen ontleden.

Deze derden hebben slechts toegang tot jullie persoonlijke informaties uitsluitend om om deze taken in onze naam uit te voeren en zijn gebonden om deze niet te verspreiden noch voor andere doelen te gebruiken.

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is voor ons belangrijk, maar vergeten jullie echter niet dat geen enkele overdrachtsmethode op Internet of electronische stockeringsmethode voor 100% zeker is. Ondanks het feit dat wij trachten commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken , ten einde jullie persoonlijke informaties te beveiligen ,kunnen wij hun volledige en absolute veiligheid  niet garanderen.

Linken met andere sites

Onze diensten kunnen linken inhouden met andere sites die door ons niet worden uitgebaat . Indien jullie op een derde link klikken, zullen jullie naar de site van deze derde worden gestuurd. Wij raden jullie ten zeerste aan de vertrouwelijkheidspolitiek van elk van de door u bezochte site te raadplegen.

Wij hebben geen enkele controle en nemen  geen enkele verantwoordelijkheid op betreffende de inhoud, de vertrouwelijkheidspolitiek of de praktijken van derde sites of diensten.

 

Vertrouwelijkheid van de kinderen

Onze diensten zijn toegankelijk voor elk type leeftijd.

Wij zamelen niet moedwillig persoonlijke informaties gelinkt  aan kinderen beneden de 18 jaar .Indien jullie ouder zijn of voogd en jullie weten dat jullie kind ons persoonlijke informaties heeft toevertrouwd gelieve ons te contacteren. Indien wij ontdekken dat een kind van minder dan 18 jaar ons persoonlijke informaties heeft toevertrouwd zullen wij deze informaties onmiddelijk verwijderen van onze servers.

In akkoord met de wetgeving

Wij verspreiden de persoonlijke informaties wanneer deze zijn vereist door de wetten of een toewijzing.

Wijzigingen in deze vertrouwelijkheidspolitiek

Wij kunnen van tijd tot tijd onze vertrouwelijkheidspolitiek aanpassen. Wij zullen jullie dan hiervan op de hoogte stellen door de nieuwe vertrouwelijkheidspolitiek op deze pagina te publiceren.

Wij raden jullie dan ook aan om regelmatig  deze vertrouwelijkheidspolitiek te raadplegen ten op de hoogte te bliven van  elke eventuele wijziging ervan  . De wijzigingen aan deze vertrouwelijkheidspolitiek zullen effectief van toepassing zijn bij de publicatie ervan op deze pagina.

Ons contacteren

Indien jullie vragen hebben betreffende deze vertrouwelijkheidspolitiek gelieve ons te contacteren.