Diabetesonderzoek

Diabetesonderzoek

Update :28 oktober 2022

Diabetes type 2 maakt 90% van alle diabetesgevallen uit!

Wereldwijd lopen ongeveer 374 miljoen mensen gevaar. Lions kunnen dit aantal helpen verminderen door een diabetes type 2 screening dag in hun gemeenschap te organiseren.

Dit is een doeltreffende manier om het bewustzijn te vergroten en een waardevol initiatief op het gebied van de volksgezondheid. Op korte termijn helpt screening de leden van uw gemeenschap om meer te weten te komen over hun gezondheid en hun gezondheidstoestand. Zo nodig kunnen zij dan worden doorverwezen naar een arts. Dit alles draagt bij tot een algemene verbetering van de levenskwaliteit in uw stad of gemeente..

Wat is een diabetes type 2 screening dag?

Dit type evenement biedt een combinatie van informatie, bewustmaking, screening en mogelijke doorverwijzing naar een arts.

Lions clubs werken samen met medische professionals en andere lokale partners om te zorgen voor de screeningsmethoden en voor de eventueel benodigde apparatuur.

In 2019-2020 organiseerden Lions en Leos 5.600 bewustmakings- en screeningsevenementen over diabetes type 2!