Lions Quest

Lions Quest 2023 – LCIF

Update :11 oktober 2023

QUEST_Logo

Lions Quest?

Het is wel degelijk Lions Quest omdat LCIF het preventieprogramma Quest, na jaren subsidiëren, al 21 jaar geleden, in 2002, totaal heeft overgenomen.

Het is sindsdien het belangrijkste jeugdprogramma van LCIF.

Elk voorval zoals pesten toont aan hoe onmachtig het slachtoffer, leerkrachten, directie, ouders, klasgenoten staan.

Dan hebben we nog niet over fysiek geweld, aanzetten tot verkeerde keuzes en verslavingen, spijbelen tot afhaken….

Kunnen wij als Lions aan die machteloosheid iets doen?

Ja, door leerkrachten en ouders, leerlingen te helpen met een over de jaren heen opgebouwd preventieprogramma. (Rookmelders kosten minder dan pompiers)

De Lions-Quest commissie in België heeft een paar jaren geleden gekozen zich toe te leggen op de leeftijdscategorie: 15-21 jaar wegens de kloof tussen de humaniora en hun eerste stappen in het hoger onderwijs, tot 80 % gebuisd in de eerste examens of tot 20 % of meer werkeloosheid bij het betreden van de arbeidsmarkt.

Vandaar, “Troeven voor Succes

De leerkrachten helpen we met een gereedschapskist van totaal uitgewerkte en geteste lessen die alle facetten van dit complex probleem behelzen met de kernwaarden van sociaal-emotioneel leren en van preventie.

De methodiek om dit toe te passen door het bewerkstelligen van de juiste klasgeest in klas en school, met het betrekken van de ouders wordt in een tweedaags residentieel seminarie, door het Lions Quest MD georganiseerd, bijgebracht.

Voor de Nederlandstalige scholen is een seminarie op 3 en 4 mei 2024 gepland.

In het Franstalig onderwijs hebben de scholen niet dezelfde vrijheid voor nascholing in dagen en centen. Hierdoor wordt in District D en in District C voor de Franstalige scholen gekozen voor de preventie te beperken tot thema “Pesten” en 1 dag of 2 halve dagen vorming.

In NL en FR door professionele en Lions Quest erkende trainers. Powerpoint en teksten lions-quest.be (N/F). Handboek werd door de commissie Lions Quest uit het Engels in het NL en Fr vertaald.

Scholen voor het goede doel

Voor de leerlingen kan een Lions Club een prijskamp organiseren voor groepjes leerlingen of klassen derde graad voor lokale, sociale projecten.  Een Lions brengt het project tijdig aan, in september, oktober, zelfs nog in november kunnen de leerlingen projecten zoeken, een plan uitwerken en presenteren in februari bij een eerste schifting in de school door een of twee Lions en de leerkrachten De ploegen die als finalisten mogen verder werken worden gejureerd op een zaterdagmorgen in april, en de laureaten kunnen dezelfde namiddag in de volle belangstelling van scholen, ouders, Lions, leden van het gemeentebestuur, de VZW’s, de lokale pers een check overhandigen aan de begunstigden van hun winnende actie.

Gelijk voor FR en NL scholen. Teksten folder en Powerpoint ter beschikking, lions-quest.be (N/F).

Wat kan een Lions Club doen?

 • Informeer je over het programma en middelen; lions-quest.be
 • Contacteer jouw lokale school, alle scholen met een derde graad
 • Betrek de commissie via het meldingsformulier met de follow up van de contact name
 • Bewaar contact tussen de scholen en de Lions Club
 • Bij inschrijving van leerkrachten op een seminar:
  • Sponsor zo nodig de deelname (250 euro per leerkracht)
  • Inviteer ze na het seminarie op de club voor een verslag
  • Monitor de opvolging van het programma de school
  • Dank voor elke feed back
 • Wordt lid van Lions -Quest ploeg

Alle informatie op lions-quest.be

Samenstelling van de commissie

Guido Vincke

Coördinator
Guido Vincke