Bestrijding Van Armoede

Education Defeats Poverty

Armoede overwinnen door onderwijs

Of het nu gaat om het BBP per hoofd van de bevolking of de gemiddelde rijkdom per huishouden, België is ontegensprekelijk een van de meest welvarende regio’s ter wereld.

Desondanks… wanneer we naar het armoedecijfer kijken, worden we geconfronteerd met minder aangename cijfers.

En toch...

Pauvreté 1nl
Pauvreté 2nl
Pauvreté 3nl
Pauvreté 4nl
Pauvreté 5nl

Deze trend mag ons niet onverschillig laten.

En we staan niet stil. Door onze eigen initiatieven en onze partnerschappen met andere NGO’s kunnen wij een aanzienlijk deel van de behoeften verlichten.

Denk maar aan de Voedselbanken, de gekookte maaltijden voor de minderbedeelden, de kledinginzameling, de lunchboxinitiatieven, het onderwijsmateriaal voor kansarme schoolkinderen, …..

Crayon
Wij weten dat er oplossingen zijn die, mits snel in gang gezet en uitgevoerd, nuttig kunnen zijn:
LIONS-icones_logement
Een goede accommodatie hebben
LIONS-icones_etude
Een studieruimte hebben
LIONS-icones_coach
De mogelijkheid van een mentor, coach of ondersteunend persoon.
LIONS-icones_language
De ontwikkeling van slecht taalgebruik vermijden
LIONS-icones_alimentation
Goede eetgewoonten hebben
LIONS-icones_soutien
Constante ondersteuning na de eerste jaren en tijdens belangrijke levensfasen
Onze clubs en leden doen al veel. En als eerste stap wil de MD weten wat clubs doen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en via communicatie te helpen voortbouwen op de goede ideeën van andere clubs.