Gmt

Global Membership Team – Werknemers

Update :19 september 2023

Gmt 112c

GMT (Global Membership Team)

Het ledenbeheer is van het grootste belang voor het algemene succes van elke organisatie. Een effectief lidmaatschapsteam zal zorgen voor de visie, begeleiding en motivatie die nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze vereniging haar missie, het leveren van hoogwaardige en nuttige diensten aan gemeenschappen over de hele wereld, blijft vervullen
Het aspect GMT (lidmaatschap) staat centraal in deze aanpak. Het is nauw verbonden met de twee andere aspecten (GLT en GST) en omvat een activiteit op verschillende niveaus.

Wat ons district betreft, zijn er drie niveaus te overwegen

District niveau:

 • De oprichting van nieuwe clubs
 • De actie om de fusie en samensmelting van kleine clubs aan te moedigen
 • Een reorganisatie van de zones voorbereiden om ze territoriaal homogener te maken en hun acties te vergemakkelijken.

Op zone niveau:

 • De zonevergaderingen worden verbeterd, dynamischer gemaakt en opengesteld voor alle leden van de zone.
 • De adviesraad van de gouverneur zal op een andere plaats en een ander tijdstip dan de zonevergaderingen en met een groter belang worden georganiseerd
 • Zone-acties: zone open tafels, zone sociale of culturele activiteiten, vrijetijdsactiviteiten, uitstapjes…
 • Heroriëntatie van de sociale activiteiten van de zone op maximaal drie of vier gebieden
 • Zichtbaarheidsprojecten bevorderen

Op club niveau:

 • Organisatie en inhoud van de vergaderingen
 • Wervingsmethoden, open clubtafels, sociale netwerken, ….
 • Geslacht
 • Verhoging van het lidmaatschap van LCI en LCIF
 • Sociale actie en persoonlijke betrokkenheid weer centraal stellen bij de club
 • Uitvoering van een alomvattend ledenbeheer voor werving, welzijn en behoud.
Crayon

Al deze acties liggen in de lijn van de werkzaamheden die op het niveau van de verschillende districten en op internationaal niveau zijn vastgesteld.

Samenstelling van het comité

Hugues Angot 200

Coördinator
Hugues Angot

Meer weten?