Net zoals in andere Europese landen organiseert Multiple District 112 de jaarlijkse wedstrijd LIONS Young Ambassador Award

Waarom dit initiatief ?

In de media wordt de jeugd al te dikwijls geportretteerd met hun problemen, hun onverantwoord gedrag en egoïstische instelling. Dit beeld mag echter niet veralgemeend worden. Er is zeker nog een andere jeugd die zich in hun respectievelijke leefgemeenschap zeer verdienstelijk maakt, onbaatzuchtig en zonder ooit hiervoor eens in de schijnwerper gezet te worden.

Doelstellingen

Dit initiatief heeft als doel: het vinden, aanmoedigen en belonen van Jonge mensen die zich verdienstelijk maken binnen hun gemeenschap, school, enz….

Wie kan deelnemen ?

Elke Lions Club van elk district mag deelnemen

De Lions Clubs kunnen één of meerdere kandidaten voordragen

De Lions clubs kunnen één of meerdere dossiers (maximum 3) indienen via de jeugdverantwoordelijke van de club

Prijzen van het District : 500€ 300€ 200€

Selectiecriteria

Er wordt gekeken naar de belangloze en verdienstelijke inzet van de jongere of groep jongeren

De impact op de mensen om hen heen, hun gemeenschap, school, jeugdbeweging enzovoort…

Er wordt gekeken naar het bestendige karakter van het vooropgestelde project of initiatief

2019 – 2020

  • 1ste maart 2020: Eindtermijn voor het indienen van dossiers

  • Voor het Reglement: klik hier

  • Coördinator voor District C

    Marie-Thérèse Kuypers
    mth.kuypers@skynet.be
    0496 504 358