VERKIEZINGEN – Resultaten District C

Philippe Gueuning

Philippe Gueuning

JA NEE JA NEE
Vraag 1 goedkeuring rek 2019-20 67 1 68 99% 1%
Vraag 2 kwijting RvB 2019-20 68 0 68 100% 0%
Vraag 3 kwijting auditeurs 2019-20 68 0 68 100% 0%
Vraag 4 goedk fin regl vzw 67 1 68 99% 1%
Vraag 5 benoeming RvB 20-21 67 1 68 99% 1%
Vraag 6 Goedkeuring begroting 20-21 67 1 68 99% 1%
Vraag 7 Benoeming auditeurs 20-21 67 1 68 99% 1%
% deelname 68,06%