Oproeping voor de Algemene Vergadering van de VZW Vereniging van de Lions Clubs van District 112C – Belgium

Philippe Gueuning

Philippe Gueuning

VZW Vereniging van de Lions Clubs van District 112C – Belgium
Houba De Strooperlaan 90, 1020 Brussel
Ondernemingsnr. : 0744.813.510

Aan de vaste leden van de VZW
Brussel, 5 april 2021

Geachte Heer, Mevrouw, beste Lionsvrienden en –vriendinnen,

Het bestuur (RvB) van onze VZW “Vereniging van de Lions Clubs van District 112C-Belgium” nodigt u graag uit voor de algemene vergadering die virtueel zal doorgaan op 22 mei 2021 om 11U, te https://youtu.be/UNbrGZE5ISs.

De wet van 24 december 2020 betreffende non-profitorganisaties bepaalt de wettelijke stemprocedures.
Het is dus niet mogelijk om « van tevoren » te stemmen voor de VZW, de stemming vindt plaats in real time, voor alle effectieve leden die aanwezig zijn via videoconferentie op 22/5/2021 vanaf 11u.
Jullie zullen live telefonisch vragen stellen op het nummer dat tijdens de conventie wordt geparadeerd, voordat u naar de stemming gaat.
Elk effectief lid van de VZW ontvangt een e-maillink naar een stemsoftware, goedgekeurd en zeer eenvoudig te gebruiken.

Agenda

 • Benoeming van de bestuurders volgens het artikel 19 van de statuten van de VZW en bekrachtiging van hun benoeming voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022:
  • John Stoefs, bestuurder, voorzitter van de RvB van de VZW en gouverneur van District 112C
  • Marc Allaer, bestuurder van de VZW en immediate past gouverneur van District 112C
  • Jean-Marie Willems, bestuurder van de VZW en eerste vicegouverneur van District 112C
  • Matthias Munny, bestuurder, penningmeester van de VZW en tweede vicegouverneur van District 112C
  • Jean-Luc Collard, secretaris van de VZW en van District 11
 • Goedkeuring van de begroting 2021-2022 (beschikbaar op https://www.lions112c.org/nl)
 • Benoeming van de auditeurs voor het jaar 2021-2022: Luc Bacq en …………

Als u volmacht geeft, stuur ons dan voor 27 april om 24u het daarvoor bestemde document (bijgevoegd), ingevuld en ondertekend.

Een e-mail met een link naar de stemming wordt naar u of naar uw gevolmachtigde gestuurd. Als u deze uitnodiging om te stemmen niet ontvangt, controleer dan uw spam.

Het bestuur