Raad van Bestuur van de VZW

Marc Allaer, voorzitter van de Raad van Bestuur, gouverneur van district 112C

Ghislaine Estiévenart, beheerder van de VZW en Immediate Past District Gov. van District 112C

John Stoefs, beheerder van de VZW en 1st Vice Gov. van District 112C

Jean-Marie Willems, beheerder van de vzw 2d Vice Gov. van District 112C

Myriam Van Winghe, secretaris van de VZW en van District 112C

Matthias Munny, penningmeester van de VZW en van District 112C