Tous ensemble ! Tous ensemble !

De Nationale Feestdag van 21 juli 2018 zal dit jaar helemaal anders verlopen dan gewoonlijk. En daar is reden voor: de euforie over de heldendaden van de Rode Duivels tijdens het WK in Rusland heeft de Belgen achter hun vlag verenigd zoals geen enkele instantie of politieke beweging dat zou kunnen.

In die sfeer herontdekt men de positieve kant van het anders zijn, van de complementariteit, van het syncretisme en de solidariteit — en van het uitvlakken van het ego ten gunste van een gemeenschappelijk project.

De strijdkreet van de supporters van de Duivels “Tous ensemble! Tous ensemble!” is beter te begrijpen en wordt vanzelfsprekend wanneer je pas thuiskomt van de Internationale Conventievan de Lions, die nog maar eens aangetoond heeft dat wij, alle landen bij elkaar, de grootste NGO ter wereld zijn. Of ze is ook duidelijk van toepassing wanneer – en dat gebeurt  op dit moment — in Dworp zo’n 35 jongeren uit 22 landen ontvangen worden in een Belgisch Youth Camp.

Maar die geest moet ook heersen bij ons, bij de Lions van ons district, waar mannen en vrouwen elkaar moeten kunnen ontmoeten in méér gemengde clubs(de verkiezing van de eerste vrouwelijke Internationale President is in dat verband een niet te negeren belangrijk signaal) waar jonge Lionsen Lions met een verschillende socio-culturele achtergrondeen andere manier van dienstbaarheid moeten kunnen ontwikkelen, binnen of naast onze traditionele clubs (met name de Specialty Clubs).

“Tous ensemble” betekent ook dat onze clubs sterker zijn wanneer ze samenwerken (districts- of zone-activiteiten, interclub activiteiten of zelfs toenadering tussen, en fusie van clubs).

“Tous ensemble”, tenslotte, betekent ook dat onze solidariteit met behoeftige en kansarme mensen onze ‘raison d’être’ moet zijn en blijven, zowel in onze eigen gemeenschap als internationaal, via LCIF.

Wees de Rode Duivels waardig, beste vriend en vriendin, en laten we samen, allemaal samen, genieten van de vreugde van het succes !

Uw gouverneur

Eric BENOIT