Hier gaan we weer voor een ritje!

Het nieuwe Lions werkjaar is begonnen.

Proficiat aan John Stoefs en aan Jean-Marie Willems, wie jullie met een overweldigende meerderheid van stemmen hebben verkozen.

Veel dank en gelukwensen aan onze afscheid nemende gouverneur, Ghislaine Estiévenart, voor haar flexibiliteit, haar vermogen om te reageren op gebeurtenissen en haar niet aflatende efficiëntie.

Een jaar geleden, als kandidaat tweede vice-gouverneur, was mijn boodschap:

  1. Genderdiversiteit en openheid naar vrouwen is een garantie voor verder welslagen.
  2. Laten we naar de jeugd kijken en onze clubs verjongen…
  3. Laten we creatief zijn en andere clubs (speciality clubs) durven te creëren.

Maar toen kwam er een zekere SARS Cov2 langs, die onze gewoontes danig verstoorde.

We moeten ons dus aanpassen aan de nieuwe levensomstandigheden waarmee we geconfronteerd worden.

Dus wil ik graag een startboodschap meegeven, met de nadruk op:

  1. Samenkomen.

Het belang om snel onder vrienden terug samen te komen, om de activiteit van onze clubs snel weer op gang te brengen, om zich snel te heroriënteren op onze werken en op de nieuwe behoeftigen als gevolg van de Covid19 .

  1. Opleiding

Vervolgens moeten we misschien niet vergeten dat onze clubs deel uitmaken van een wereldwijde vereniging, Lions Clubs International genaamd, en dat deze organisatie, om te kunnen overleven, ethische en operationele regels toepast. Laten we niet vergeten dat er binnen onze vereniging, binnen elk van onze clubs, officiële functies te vervullen zijn.  In een wereld die exponentieel verandert, worden deze functies steeds belangrijker. We moeten op de hoogte blijven om effectief te blijven. Daarom zal het nieuwe districtsteam het hele jaar door opleidingen aanbieden: nieuw lid, secretaris, penningmeester, clubvoorzitter, zone voorzitter, LCIF-clubafgevaardigde, club GLT, club GST, Certified Guiding Lion, en vele andere. Jullie zullen allemaal de mogelijkheid hebben om te trainen, opleidingen te volgen en alles beter te begrijpen. Tot nu toe hebben meer dan 80 leden sinds begin juni een specifieke opleiding via videoconferentie gekregen om het jaar goed te beginnen. Namens ons GLT team wil ik hen bedanken voor het volgen van deze “zaterdagsessies”.

Een videoconferentielijn zal open zijn voor iedereen, elke dinsdag van 18 tot 19 uur en elke donderdag van 10.30 tot 11.30 uur vanaf 1 september.

Sommige weken staan in het teken van specifieke thema’s, andere weken staan open voor jullie algemene vragen.  Een trainer zal elke keer één uur of langer beschikbaar zijn om jullie vragen te beantwoorden.

Er bestaat al een noodnummer: 0489 465 456.

  1. Communicatie

Het nieuwe team dat verantwoordelijk is voor de communicatie (Informatica, Public Relations en Informatie, afgekort IPRI) is al hard aan het werk en is klaar om uw beste verhalen en successen die jullie doorspelen via communication112c@gmail.com te bewerken.  Een team met een fotograaf en een reporter staat klaar om uw activiteiten in uw sociaal werk en uw dagelijkse betrokkenheid te komen filmen/fotograferen.

Onze twee Facebook-sites (Lions 112C en Lions 112Cmembers) zijn al in volle werking.  Voel je vrij om artikelen en foto’s te plaatsen die laten zien hoe effectief jullie clubs zijn in het helpen van de minder bedeelden in onze samenleving.

  1. Continuïteit

Bovendien is er alleen leven in de continuïteit.  Daarom heb ik met instemming van Ghislaine en onze eerste vice-gouverneur John Stoefs besloten om de lijn door te trekken door vooral, en dit gedurende drie jaar, onze betrokkenheid bij deze prachtige stichting, die onze LCIF wel is, te handhaven.

We zullen ook, als een gemeenschappelijke banner voor de opeenvolgende gouverneurs, voor onze acties, blijven aantonen hoe belangrijk het is voor de wereld om ons heen om deze mooie dingen, deze mooie prestaties van jullie clubs, door middel van foto-en videoreportages bekend te maken.

Wees blij, wees Lions-gevoelig, en proficiat voor al wat jullie doen!

Samen maken we er iets van.

MVG

Marc ALLAER

LC Argenteuil

Gouverneur 2020-2021