Nationaal werk

Nationaal werk

De prijs van het Nationaal Werk (45 000€) beloont clubs die zich bijzonder hebben ingezet op sociaal of cultureel niveau.

De leden van de commissie betreuren dit, maar kan echter niet anders dan deze verlaging te aanvaarden gezien de budgetten werden goedgekeurd;

De voorgestelde werken moeten in overeenstemming zijn met de Lionswaarden maar verder hecht de commissie ook veel belang aan:
  • De volgehouden persoonlijke inzet van de leden (en hun familie) bij de verwezenlijking van het voorgestelde werk.
  • De omvang van de sociale of culturele actie.
  • De hulp bij de uitbreiding en de ontwikkeling van het betrokken werk.

Na de indiening van een specifiek dossier bezoekt de commissie de werken die voldoen aan de criteria die opgenomen zijn in het reglement.
Het is belangrijk om te benadrukken dat financiële steun alleen niet genoeg is!

De leden van de commissie zullen zo de kwaliteit van het dossier zelf kunnen beoordelen, alsook de inzet van de club voor het werk in de afgelopen jaren, hun kennis van het werk, de interactie tussen het werk en de club of elk anderelement dat in het reglement wordt beschreven.
Bij het indienen van de kandidatuur aanvaardt de club of groep van clubs de vastgelegde modaliteiten (zie verder). Ze laat de Commissie toe om op elk moment te controleren of het bedrag van de Prijs effectief gebruikt werd voor het bekroonde werk.

Op de Website van het Multiple District 112 Belgium kan U
deze uitnodigingsbrief, het reglement en de vragenlijst terugvinden.