Je netwerk en vriendenkring uitbreiden

Je ontmoet en smeedt vriendschapsbanden met mensen die bezorgd zijn over je stad, je streek, je land maar ook over wat buiten onze grenzen gebeurt.

Je kan je professionele skills en je persoonlijke ervaring  gebruiken, een positieve impact  hebben  door bepaalde problemen helpen op te lossen.

Je ontspannen

Je vrije tijd breng je er door met vrienden en je ontmoet er nieuwe kennissen.

De leden worden aangemoedigd hun partner, kinderen en familieleden uit te nodigen om deel te nemen aan de clubactiviteiten.

De Lionsclub geeft de gelegenheid aan alle leeftijdsgroepen zich te ontplooien. De jongeren hebben hun eigen LEO Clubs met de mogelijkheid via uitwisseling kennis te maken met andere culturen

Je inzetten om te helpen en je nuttig te maken

Deelnemen aan deze dynamiek geeft voldoening, je vindt er persoonlijk evenwicht door deel uit te maken van een groep vrienden die dezelfde waarden van menslievendheid nastreven.

Indien u bent geïntereseerd, gelieve het onderstaand formulier in te vullen.