Lions Quest

Lions Quest – LCIF

Update :21 oktober 2022

QUEST_Logo

Troeven voor succes!

Het Lions Quest/LCIF-programma helpt opvoeders en leraren jongeren sociale en relationele vaardigheden en burgerschapsvaardigheden bij te brengen voor een gezond en bevredigend leven.

Jongeren die goed in hun vel zitten, zijn beter bestand tegen allerlei problemen, zoals alcohol- en drugsverslaving, pesten, uitsluiting, spijbelen, radicalisering, zelfmoord…

Troeven voor succes voor jongeren (15-21 jaar)

Hoge jeugdwerkloosheid, lage slaagkansen in het hoger onderwijs, uitsluiting en intimidatie op het werk, … bewijzen dat de huidige nadruk op kennisoverdracht niet volstaat als voorbereiding op de uitdagingen en vaardigheden die nodig zijn voor het werken in de 21e eeuw.

Er is een concreet praktijkprogramma ontworpen voor leerlingen van de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs.

Leren vrijwilligerswerk doen is gebaseerd op intermenselijke en sociale vaardigheden, empathie en burgerschap. Deze vaardigheden worden toegepast in sociale projecten of stages.

Troeven voor Succes en Dynamo voor jongeren in straatsituaties.

De leden van het Lions Quest comité vragen om hulp van Lions, hun partners en vrienden.

We hebben mensen nodig met

  1. met onderwijservaring
  2. met kennis van het recht voor het onderdeel over BURGERSCHAP ….
  3. met contacten met scholen (CLB’s, leraren, directeuren…) en verantwoordelijke instanties (ministeries, gemeenten, provincies…)
  4. met hart voor de toekomst van de JEUGD
crayon

Behoort u tot een van deze categorieën, neem dan onverwijld contact op met de Commissie LIONS QUEST. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Samenstelling van de commissie

gris

Coördinator
Christiane Caussin