Nieuws van de gouverneur

Nieuws van de Gouverneur

Beste Vriendinen,
Beste Vrienden,

Ik heb het genoegen jullie 3 goede nieuwsberichten te melden .

Aanduiding van de 2de Vice-Goeverneur
Na te hebben nagekeken dat het kwotum der stemgerechtigden was bereikt betreffende voorstelling van de kandidaat Didier De Coninck tot de funktie van 2de Vice-Goeverneur, stelt Didier zich voor zowel op persoonlijk als op beroepsvlak en op het vlak van de funkties welke hij reeds vervuld heeft in het kader van de Lions.

Met eenparigheid van stemmen werd de kandidatuur voor deze benoeming aanvaard . Didier bedankt de deelnemers voor het vertrouwen dat zij hem verleend hebben en zal verzekerd worden van de onomkeerbare steun van van het geheel van de Lions in de taak die de zijne gaat worden.

Supplies
Bedankingen aan Fernand Robaeys betreffende de supplies : de stock is heden bij Sophie RENSON, Georges Rency straat 27 te 1200, St-Lambrechts Wol

Gsm nr 0473/850219;
e-mail : sophie_renson_ma@yahoo.fr. 

Bedankt Sophie

Aantal leden
Ik vraag een speciale inspanning opdat alle clubs de klemtoon zouden leggen op de aanwerving van nieuwe leden tegen einde juni 2022. Wij stellen een incentive voor , met name dat de bijdrage (District, MD, Oakbrook), ten lste zou worden genomen door het District tot einde juni 2022. Te ontleden piste  : de oprichting van nieuwe Thema , Passie of Specialty clubs.

Vergeet niet uw clubactiviteiten aan te geven door het formulier op deze pagina in te vullen: clubactiviteiten

Formaat : de affiche onder formaat jpeg.

Oekraine heeft steeds jullie hulp nodig , het nrekeningnummer waar jullie een bijdrgae op kunnen storten is: BE63 9501 6112 4308

Ik dank jullie op voorhand voor het gevolg dat jullie aan huidige melding zullen geven.

Vriendelijke groeten

John

John Stoefs L.C. Bruxelles Centenaire

Governor 112C Belgium 2021-2022

Archieven

Beste mede-Lions,

Ik wil jullie bedanken om mij gekozen te hebben.
Wees ervan verzekerd dat ik dit vertrouwen zal waarmaken.

Het is met optimisme dat ik mij tot u richt na deze ongeziene periode waarin wij op vele manieren hebben geleden, tot en met het verlies van dierbaren aan de pandemie.

Gelukkig begint het licht aan het eind van de tunnel te schijnen en kunnen we eindelijk onze vrienden in levende lijve ontmoeten.
Wat een genot om terug samen op de koning te kunnen toosten.

Mijn team is samengesteld.

Het organigram vindt u in de bijlage die u ook zal ontdekken op onze site “Lions112C.org” die ik u graag uitnodig regelmatig te raadplegen om ons nieuws te volgen.

De doelstellingen van ons programma voor 2021-2022 zijn als volgt

 NETTO LEDENTOENAME

 • Leden opnieuw motiveren door vriendschap en dienstverlenende activiteiten, omdat het verbeteren van het leven van anderen het belangrijkst is voor onze clubs
 • Clubs nieuw leven inblazen met nieuwe leden, die het GMT team u zal helpen werven, en hen welkom heten in onze vereniging zodat ze zich er thuis voelen
 • Het district nieuw leven inblazen met nieuwe clubs: themaclubs, zoals campusclubs, ziekenhuisclubs, culturele clubs, sportclubs, enz…
 • Ons district is een van de 16 proefdistricten in Europa die zijn geselecteerd om de GLOBAL MEMBERSHIP APPROACH uit te voeren
 • Wij werken aan een nieuwe aanpak, die binnenkort zal worden bekendgemaakt.
 • Dit groeidoel is cruciaal omdat we leden hebben verloren tijdens de lockdown

OPLEIDING EN INFORMATIE

De LIONS ACADEMY zal onze nieuwe en oude leden modulaire opleidingsprogramma’s ter beschikking stellen die zijn aangepast aan de moderne communicatiemiddelen.

LCIF

LCIF is onze wereldwijd erkende en gekende stichting.

Ik moedig u aan deel te nemen aan de 100-campagne en een modelclub te worden.

Er is al meer dan 1 miljard dollar verdeeld onder de 4 belangrijkste doelen en de 4 nieuwe doelen, maar de nood is groot:

Het Zicht, Diabetes, Jeugd, Rampen, Kanker bij kinderen, Honger, Milieu en Humanitaire Hulp.

 COMMUNICATIE

Onze doelstellingen zullen zijn

 • Onze aanwezigheid op sociale netwerken te vergroten, en te genieten van steun of subsidies via onze VZW.
 • Het maken van aantrekkelijke video’s die ons District en zijn werk in de gemeenschap voorstellen door het werk van onze clubs te belichten.
 • Wij wensen op het niveau van het district een sociale activiteitenverslag te realiseren waardoor wij beter bekend zullen worden en waardoor ons imago nog beter wordt.

 TWINNING

Ons district is gejumeleerd met Parijs Ile De France sinds 20 jaar.

Voor deze gelegenheid organiseren wij een bijeenkomst in Parijs op 9 april 2022

Verdere informatie zal binnenkort worden meegedeeld.

DIRECTORY ON LINE

We hebben de papieren directory moeten afschaffen om twee redenen.

 • Verplichtingen inzake privacy
 • Het totale budget voor drukwerk en distributie, aangezien het dalend aantal leden.

De procedure om de online gids te raadplegen zal binnenkort door het GLT-team aan u worden meegedeeld

Laten we dit jaar in de vreugde van elkaar weer te zien en met enthousiasme beginnen

Met vriendelijke Lions groet en tot ziens

John Stoefs
LC Bruxelles Centenaire
Gouverneur 2021-2022

One team We Serve

Beste Vriendinen,
Beste Vrienden ,

Ik heb het genoegen jullie 3 goede nieuwsberichten te melden .

Aanduiding van de 2de Vice-Goeverneur

Na te hebben nagekeken dat het kwotum der stemgerechtigden was bereikt betreffende

voorstelling van de kandidaat Didier De Coninck tot de funktie van 2de Vice-Goeverneur, stelt Didier zich voor zowel op persoonlijk als op beroepsvlak en op het vlak van de funkties

welke hij reeds vervuld heeft in het kader van de Lions.

Met eenparigheid van stemmen werd de kandidatuur voor deze benoeming aanvaard . Didier

bedankt de deelnemers voor het vertrouwen dat zij hem verleend hebben en zal verzekerd

worden van de onomkeerbare steun van van het geheel van de Lions in de taak die de zijne

gaat worden.