Werk van de gouverneur

Werk van de gouverneur2018-09-09T17:38:23+00:00

UNIVERSITAIR KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABIOLA

Waarom ? : Elk jaar worden in België 350 kinderen getroffen door kanker, of 1 kind op 600.

Project : Aankoop van tablets en tabletarmen voor de door kanker getroffen kinderen tijdens hun chemokuren

Sponsor : Jan FOUBERT, Directeur van het Departement Verpleging van het UKZKF

STICHTING SAINT-LUC (UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN St-LUC)

Waarom ? : 60 miljoen diabetici gediagnosticeerd in Europa ( 10% van de bevolking) ; 600.000 diabetici in België ( + 70% in 10 jaar !) waarvan 250.000 niet weten dat ze getroffen zijn ; 4 diabetici op 5 overlijden aan cardio-vasculaire aandoeningen

Project : Voor een beter begrip van de cardio verwikkelingen door diabetes, dus voor een betere behandeling, wordt een apparaat voor echocardiographie voor onderzoek op dieren gefinancierd

Sponsor : Professer Christophe BEAULOYE, Directeur van het Departement Cardiologie van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc

ECOLOGISCH PROJECT

PROPOSE AUX CLUBS : SENSIBILISATION AUX ET COMPENSATION DES EMISSIONS DE CO2 DUES A LEURS REUNIONS/EVENEMENTS

Hypothèses de travail à recueillir :

 • Nombre de réunions par an
 • Participation moyenne
 • Distance moyenne aller-retour par personne
 • Pour les événements, nombre de participants et distance moyenne aller-retour par personne

Méthode de calcul :

 • Distances totales en voiture et nombres totaux de repas
 • Application d’un coefficient moyen d’émission CO2
 • Exemple du Rotary Club Val Duchesse : 6,16 tonnes d’équ CO2, soit 28.000 km en avion long courrier, 17 tonnes d’ordures ménagères, 4.2 hectares de forêt.

Compensation :

 • Par la plantation d’arbres (stockant le carbone) à Madagascar (projet éco-humanitaire « Graine de Vie » )
 • Compensation annuelle d’un arbre : 5 kg CO2
 • Nombre d’arbres nécessaires dans l’exemple cité : 1233 arbres
 • Coût moyen d’un arbre planté : 25 cents