VZW Vereniging van de Lions Clubs van District 112C – Belgium
Houba De Strooperlaan 90, 1020 Brussel
Ondernemingsnr. : 0744.813.510

Aan de vaste leden van de VZW
Brussel, 9 oktober 2020

Geachte Heer, Mevrouw, beste Lionsvrienden en –vriendinnen,

Het bestuur (RvB) van onze VZW “Vereniging van de Lions Clubs van District 112C” nodigt u graag uit voor de algemene vergadering die virtueel zal doorgaan op 31 oktober 2020.

Agenda

 • Goedkeuring van de rekeningen 2019-2020 (beschikbaar op http://www.lions112c.org/)
 • Kwijting aan het bestuur (7 maart 2020 – 30 juni 2020) samengesteld uit:
  Ghislaine Estiévenart, voorzitster van de RvB van de VZW en gouv. van District 112C
  Eric Benoit, bestuurder en immediate past gouverneur van District 112C
  Marc Allaer, bestuurder en eerste vicegouverneur van District 112C
  John Stoefs, bestuurder en tweede vicegouverneur van District 112C
  Sebastiaan Temmermans, secretaris van de VZW en van District 112C
  Matthias Munny, penningmeester van de VZW en van District 112C
 • Kwijting aan de auditeurs: Luc Bacq en Bart Vande Voorde
 • Goedkeuring van het financieel reglement van de VZW (beschikbaar op http://www.lions112c.org/)
 • Benoeming van de bestuurders volgens het artikel 19 van de statuten van de VZW en bekrachtiging van hun benoeming voor de periode van 1 juli tot 31 oktober 2020:
  Marc Allaer, voorzitter van de RvB van de VZW en gouverneur van District 112C
  Ghislaine Estiévenart, bestuurder en immediate past gouverneur van District 112C
  John Stoefs, bestuurder en eerste vicegouverneur van District 112C
  Jean-Marie Willems, bestuurder en tweede vicegouverneur van District 112C
  Myriam Van Winghe, secretaris van de VZW en van District 112C
  Matthias Munny, penningmeester van de VZW en van District 112C
 • Goedkeuring van de begroting 2020-2021 (beschikbaar op http://www.lions112c.org/)
 • Benoeming van de auditeurs voor het jaar 2020-2021: Luc Bacq en Bart Vande Voorde

De virtuele stemming loopt van 26 tot 30 oktober 2020 om 24u volgens de principes uiteengezet in artikel 13 van de statuten van de VZW. Als u volmacht geeft, stuur ons dan voor 20 oktober om 24u het daarvoor bestemde document (bijgevoegd), ingevuld en ondertekend. Een e-mail met een link naar de stemming wordt op 26 oktober naar u of naar uw gevolmachtigde gestuurd. Als u deze uitnodiging om te stemmen niet ontvangt, controleer dan uw spam.

Het bestuur