Oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezingen tijdens de
Districtsconventie van 112C op zaterdag 23 mei 2020

De kandidaten worden verzocht zich kenbaar te maken door, enerzijds, het indienen van een curriculum vitae, waaruit blijkt dat de kandidatuur conform is met de vereisten van de functie waarnaar gesolliciteerd wordt, en anderzijds een brief van hun club ter ondersteuning, en dit vóór 20 maart 2020 om middernacht. De dossiers met de sollicitaties moeten worden opgestuurd naar de secretaris-generaal van het district, Sebastiaan Temmermans, met kopie aan de gouverneur van het district, Ghislaine Estiévenart. De kandidaturen zullen vervolgens worden voorgelegd aan de  Benoemingscommissie die de geldigheid ervan zal controleren.

De geselecteerde kandidaten kunnen zich laten voorstellen tijdens de conventie door een persoon van hun keuze (niet meer dan 3 minuten) en kunnen ook persoonlijk hun kandidatuur toelichten (maximum 5 minuten).

Elke kandidaat voor de functie van gouverneur moet:

  1. Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club die het charter ontvangen heeft en in orde is met haar district
  2. De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club of van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/haar district
  3. Op dit ogenblik de functie van eerste vicegouverneur bekleden van het district waarvoor de kandidatuur wordt ingediend.

Elke kandidaat voor de functie van eerste districtsvicegouverneur moet:

  1. Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club die het charter ontvangen heeft en in orde is met haar district
  2. De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club of van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/haar district
  3. Op dit ogenblik de functie van tweede vicegouverneur bekleden van het district waarvoor de kandidatuur wordt ingediend.

Elke kandidaat voor de functie van tweede districtsvicegouverneur moet: 

a) Actief lid zijn van, en in orde met, een Lions club die het charter ontvangen heeft en in orde is met haar district

b) De steun hebben gekregen van zijn/haar Lions club of van de meerderheid van de Lions clubs in zijn/haar district

c) Op het moment van het opnemen van de functie van tweede vicegouverneur van het district de functie hebben bekleed van:

  1. Voorzitter van een Lions club gedurende een compleet mandaat, of een groot deel daarvan, en bestuurslid van een Lions club gedurende minstens twee extra jaren, én
  2. Zonevoorzitter of regionaal voorzitter, of secretaris en/of penningmeester van het district gedurende minstens een mandaat of een groot deel ervan.
  3. Geen enkele van de genoemde functies mag gecumuleerd worden met een andere.