Ontstaan van een Lionsclubproject : LC Argenteuil & Le Resto du Cœur van Waver

Op 3 october 2019 worden we aangesproken door Le Resto du Cœur van Waver. Het huis waarin ze een opvang willen openen is niet klaar en er zijn geen middelen meer.

Op 23 october krijgt M.Stukkens bezoek van 4 Lionsleden. Het contact is uitstekend.  M. Stukkens beschrijft op de werf zelf uitvoerig de situatie .

Op 6 en 20 november vergaderen onze leden om de situatie te bespreken.

De afspraak :

  • We steunen met een bedrag van 15.000€
  • Een Clublid zetelt in de beheerraad van de VZW.
  • We zorgen voor een schatting door experts van de nog uit te voeren werken en voor beroepslui aan competitieve prijzen .
  • We vervoegen de vrijwilligersteams om maaltijden en voedselpaketten uit te delen.

Dit project verenigt de doelstellingen van het GAT : hulp aan minderbedeelden, visibiliteit, snelle respons bij financiële nood, hulp bij de administratie (GLT), zelf de hand aan de ploeg slaan, hulp bij het verdere goed beheer (GST) en zicht op nieuwe leden (GMT)

Een goede verstandhouding tussen beide partijen is mooi meegenomen.

De 17de Resto de Cœur van België startte begin maart met de hulp van zijn vrienden van Lions d’Argenteuil

Wenst u ook de Restos du Cœur te steunen :

IBAN : BE17 7510 0192 8421
BIC : AXABBE22

Belangrijk : schrijf als mededeling : “Resto de Wavre”

Inlichtingen

info@rdcwavre.org

Wordt vervolgd…

Marc Allaer

1 vice-gouverneur

Zonevoorzitter C51