MEDEDELING AAN DE PENNINGMEESTERS

1) Nieuwe rekeningnummers na de overdracht van de rekeningen van ING naar Beobank

REKENING

IBAN

BIC

LIONS CLUB 112C BELGIUM – algemene rekening

BE02 9501 2110 5340

CTBKBEBX

DISTRICT 112C SUPPLIES

BE72 9501 8112 6516

CTBKBEBX

OEUVRE GOUVERNEUR 112C

BE90 9501 5113 5732

CTBKBEBX

DISTRICT 112C CAP48

BE79 9501 5113 5833

CTBKBEBX

DISTRICT 112C LCIF

BE63 9501 6112 4308

CTBKBEBX

DISTRICT 112C RODE NEUZEN

BE42 9501 3110 7454

CTBKBEBX

2) Verzending van de facturen voor het lidgeld van de leden met dezelfde gestructureerde mails als verleden jaar

3) Herinnering : de afschriften van de lidgelden van Oak Brook van 30/6/2019 zullen binnenkort online zijn. De penningmeester wordt hierover met een mail verwittigd en hij kan dan deze afschriften op de site MyLCI terug vinden.

2019-10-13T10:12:05+00:009/8/2019|