Een vruchtbare samenwerking

Op 19 maart kregen we een mail van de Gouverneur met een vraag voor steun aan het CHU-St Pierre om beademingstoestellen aan te kopen voor hun nieuwe Intensive Care afdeling.

Mijn Club Uccle-Kauwberg evenals de vroegere Bruxelles Renaissance reageerden heel positief met een gift van 2000€ + 1000€

Voor één keer betrof het niet onze eigen sociale doelen maar wel een nationale ramp en ik dacht er onmiddellijk aan deze uiterst belangrijke actie uit te breiden. Er stonden levens op het spel !

De Lions konden dit alleen  niet aan !!! Ik deed beroep op Rotaryvrienden en deelde het bericht van onze Gouverneur met tot mijn grote verrassing een directe respons en een ongelooflijke reactie.

Ik werd gaandeweg op de hoogte gehouden. In minder dan 48 uur zamelden het District Grant en de Club van Rhode-St-Genèse meer dan 82.000€ in, plus 25.000€ uit hun « Disaster Fund ».

Gezien de toestroom van fondsen voor de beademingstoestellen schonken de andere Clubs hun giften rechtstreeks aan hospitalen. Erasme kreeg bvb 3.000€ van de Damesclub van Nivelles

Ik vertel u dit mooie verhaal omdat ik een voorstel wens te doen: andere Service Clubs betrekken bij bepaalde acties. Dit is een uitstekend voorbeeld.

De Lions zowel als de Rotary hebben problemen met ledenwerving. Samenwerking met andere Service Clubs maakt ons allen sterker.

Ik hoop dat dit u op ideeën brengt. Ons devies is toch « We Serve » !!!

Ik wens u nog een goede Lionsquarantaine en stel u voor intussen na te denken over uw toekomstig aankoopgedrag . Koop Belgisch, koop Europees !

Yves Ghiot

LC Bruxelles Uccle-Kauwberg