Bij LCIF : GIFT VAN 1€
= 1€ HERVERDEELD

De toelagen worden toegekend door lokale Lions Clubs, of onder hun controle, of volgens hun richtlijnen.

2018-2021 : Campagne 100 = 3X100miljoen US$ verdelen. De globale thema’s werden bepaald door peiling van de behoeften via de Lions Clubs :

  • het zicht (doorlopend)
  • voedseltekort
  • het milieu
  • diabetes
  • kinderkanker
  • grote rampen (doorlopend)

Hoe schenken ?  Storten op rekening  BE63 9501 6112 4108 

Gift voor een ramp: bvb. Mozambique, Haïti. Met vermelding van het n° van de club, eigen naam en naam van LION 

Individuele gift van 50, 100 of 200 US$ en deelnemen aan het  LIONS SHARE PROGRAM met n° van de club enz…idem

Terugkerende individuele gift door storting van 7€/maand met n° van de club enz… idem

Gift door de club van 500 US$ per lid/per jaar en zo MODEL CLUB worden met n° van de club enz…idem

Het meest verdienstelijke lid van uw club belonen met een Melvin Jones, aan te vragen bij Oak Brook

Alle gecumuleerde giften aan LCIF geven recht op een Melvin Jones voor een lid of niet-lid die een uitzonderlijke actie ondernam.

De aanvraagformulieren vindt u op de site LCIF en moeten gericht worden aan donations@lionsclubs.org

PDG Michel Amand
Lions Club Bruxelles Saint Hubert
Coordinateur LCIF District 112C
0475/43 37 06
michelamand2012@gmail.com