2020, het laatste jaar van het decennium, zal ons nog vaak de kans bieden om ten dienste te staan.

Ten dienste staan van onze gemeenschap, dat is ons primair doel, maar wat is dat eigenlijk, ‘onze gemeenschap’?   Is dat onze buurt? Onze stad of ons dorp? Onze streek? Ons land? Ons continent? Alle mensen op deze planeet?

Waar een nood is, is een Lion. Geconfronteerd met het individualisme bieden wij een prachtige keten van solidariteit. Of het nu, in onze directe omgeving, erom gaat om kinderen een glimlach bij te brengen in een opvangcentrum, om gehandicapten te helpen hun plaats in de maatschappij te vinden, om dakloze families bij te staan, of bij zoveel andere gelegenheden, wij staan steeds ‘paraat’. 

Maar blijft dat beperkt tot onze eigen microkosmos? Zeker niet, want we horen bij de grootste humanitaire organisatie ter wereld, die 1.400.000 leden telt in een netwerk van 48.000 clubs in 220 landen. Al die leden hebben hetzelfde devies “We Serve”, waar ze zich ook bevinden ter wereld.

Wat is dan de lijm die al deze clubs, verspreid over de hele wereld, bijeenhoudt? 

Dat is LCIF, de Lions Clubs International Foundation, ONZE foundation. Haar doel is om hulp te bieden in verschillende domeinen: diabetes (organiseer een sensibiliseringsactie in de komende zes maanden),  gezichtsvermogen (verzamel brillen en breng die mee bij de districts- of de nationale conventie), ondervoeding (zet je belangeloos in voor de Voedselbanken), of kinderkanker. We vergeten ook niet het milieu: daarvoor organiseren wij op 15 februari een concert op de Golf van Hulencourt, en wij zetten ons in om het aantal verplaatsingen te beperken en het papierverbruik te reduceren.

We weten dat het merendeel van de natuurlijke catastrofen van vandaag (overstroming, storm, bosbrand) te maken heeft met de klimaatverandering. Onze deel van de wereld is daarbij, tot nu toe, relatief gespaard gebleven, maar hoe lang nog? 

Als we de anderen nu helpen zal dat de beste garantie zijn voor de tijd wanneer wij op onze beurt hulp nodig hebben.

Daarom vraag ik aan alle clubs om, in de mate van het mogelijke, een gift te doen aan LCIF. Elders in dit nummer kunt u het vademecum lezen van de LCIF Coördinator Michel Amand. 

Wacht even, zult u zeggen, ik betaal al een bijdrage als lid van de vereniging, daarmee moet toch ook LCIF worden gefinancierd? Dat klopt niet! Lions Clubs International (LCI) werkt zoals elke Lions Club: de bijdragen dekken de werkingskosten en LCIF is als een “rekening voor de goede werken” die voor haar eigen financiering moet zorgen bij sponsors, maar logischerwijze ook bij de clubs en de leden van de vereniging. Onze foundation wordt vaak als voorbeeld geciteerd, en dat loont ook, voor de transparantie en de kwaliteit van het management en voor de objectieve manier waarop subsidies worden toegekend. Een reden te meer om haar te helpen deze actie voort te zetten.

District 112C LCIF BE63 9501 6112 4308

https://lionsclubs.org/fr/discover-our-foundation/mission

Ghislaine Estiévenart
LC Bruxelles Aurore
Gouverneur