DOSSIER VRIJWILLIGERSWERK IN BELGIË (1/3)

In het Frans spreekt men over « volontariat » en « bénévolat ».

In het Nederlands houden we het bij « vrijwilligerswerk » als we spreken over iemand die onbezoldigd prestaties levert ten dienste van zijn medemensen. 

In België werd in 2005 een « vrijwilligerswet » gestemd en voor de franstaligen de term « volontaire » gekozen. (volunteer (En), voluntario (Es), volontario (It)…)

Volgens deze « vrijwilligerswet » is, kort samengevat, een « vrijwilliger » iemand die

  een activiteit uitoefent

  zonder loon

  zonder verplichting

  ten bate van anderen of van de gemeenschap

  buiten de normale arbeidscontext

  binnen een organisatie

Wat moeten we ons in België voorstellen bij vrijwilligerswerk ? Wie zijn deze mannen of vrouwen die zich in meer of mindere mate inzetten bij vrijwillige activiteiten. De vrijwilliger wordt dikwijls voorgesteld als grijzend, welstellend, vol goede voornemens en paternalisme of als de « Dame Patronesse » van Jacques Brel die het breiwerk inruilde voor het mandje met eten. Wars van deze clichés, was men zich tot voor kort wél bewust van het bestaan van vijwilligers zonder, bij gebrek aan betrouwbare informatie, een idee te hebben over hun aantal. Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting werd eind 2014 door de Federale Overheidsdienst Economie een luik « vrijwilligerswerk » toegevoegd aan de jaarlijkse peiling in verband met de werkkrachten. 10000 personen personen namen deel aan deze enquête en de gegevens werden verwerkt in een universitaire studie. De cijfers zullen u verbazen. 

Men schat dat in België meer dan 1.800 000 mensen zich, in de breedste zin van het woord, gratis inzetten bij organisaties en/of rechtstreeks ten bate van derden (informeel vrijwilligerswerk), waaronder 1.166.000, zijnde 12,50% van de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar, gratis prestaties leveren in het kader van verenigingen. Deze worden dus, volgens voorgemoemde Belgische wet,  bestempeld als « vrijwilligers ». Dit, toch indrukwekkend, percentage ligt nog hoger bij overige studies, waarvan één op Europees vlak die, in 2011, uitkwam op een globaal resultaat (binnen en buiten verenigingen) van 26% voor België !

Wordt vervolgd…

Michel Craps

LC Court-Saint-Étienne/GN – Commission Communication

Bron : Koning Boudewijnstichting, Vrijwilligerswerk in België, kerncijfers, october 2015

2019-10-13T10:17:46+00:006/8/2019|