Nieuws2018-08-18T15:56:11+00:00

EDITO – AUGUSTUS 2018

25 augustus 1830 : op het Muntplein breken rellen uit na een voorstelling van  “De Stomme Van Portici” , het begin van een proces dat leidt tot de oprichting van een nieuwe onafhankelijke staat: België.

Augustus 2018 : er is geen revolutie nodig maar wel even veel vastberadenheid om te proberen het lionisme te vernieuwen. Geen revolutie, want voor de waarden en tradities die we geërfd hebben uit de eerste eeuw van het bestaan van onze vereniging kan alleen maar respect worden opgebracht. Maar wel vastberadenheid, want we beseffen allemaal dat er verandering moet komen als we als vereniging aantrekkelijk willen blijven

Welnu, verandering gebeurt niet zo maar, niet bij de een of de ander, niet van vandaag op morgen, niet zonder inspanning. Om ze teweeg te brengen moeten we talrijk zijn om na te denken over nieuwe pistes, om te durven ingaan tegen oude gewoontes, te durven luisteren naar nieuwe ideeën. We moeten geduld hebben, maar koppig en volhardend zijn, want obstakels zullen er zijn en tegenwind zal voelbaar zijn. En we mogen niet zuinig zijn met onze inspanningen : het devies dat ik voor mezelf heb gekozen “Plus est en vous” duidt al aan dat het niet alleen de grote spectaculaire projecten zijn die het lionisme een nieuw leven moeten inblazen, maar ook – en vooral? – de veelheid van ‘kleine beekjes’ – de persoonlijke inzet van onze leden — die samenstromen en een ‘grote rivier’ vormen – de vooruitgang. De challenge is dan ook dat ieder van ons méér doet dit jaar, of het anders aanpakt. Doe bijvoorbeeld eens mee met de inzameling van brillen, of verkoop eens voor de eerste keer stickers van Cap48 aan de uitgang van een Delhaize, of nodig eens een vriend met meer aandrang uit om een vergadering van je club bij te wonen, of doe eens mee, voor de eerste keer, aan een van de opleidingen die het District aanbiedt, of . . . . er zijn voorbeelden genoeg op te noemen.

Wacht niet tot de verandering er komt door de club, of door het district, of nog van een andere kant: verander zelf een klein beetje, in de zin van “doe eens iets nieuws”, waardoor je een betere Lion (m/v) wordt, en daardoor een beter voorbeeld voor de anderen – en meteen attractiever voor mensen die nog geen Lion zijn.

Beste vrienden en vriendinnen, ik weet dat ik op u kan rekenen.

Eric BENOIT
Uw gouverneur.

DISTRICT NIEUWS

Bedanken

16/6/2018|

De: Dujardin Clémence Objet: merci!! Date: 28 mai 2018 à 22:16:41 UTC+2 À: Alain Deschryvere   Cher Monsieur, Ce mail pour vous remercier encore de nous avoir convié [...]

CLUB NIEUWS